Gamuda City

Gamuda City Yên Sở

Gamuda City khu đô thị phức hợp được phát triển bởi Gamuda Land Việt Nam gồm Gamuda Gardens, Gamuda Lakes, Công viên Yên Sở.